Vill du bli mentor till en av våra elever?

På Thoren Business School jobbar vi alltid nära näringslivet för att våra elever ska förberedas för framtiden på bästa sätt. Ett sådant exempel är Mentorsprogrammet som finns på olika orter i Skåne. Under våren 2015 startar nya mentorsprogram med deltagare från Skånes näringsliv och elever i åk 2. Mer info om programmet hittar du här.

Vill du bli mentor till en av våra elever?

Programmet innehåller:

  • inspirerande seminarier
  • personliga möten inför arbetslivet
  • nätverks – och relationsbyggande

Skola och näringsliv i samarbete – för vår gemensamma framtid! 

TBS Mentorsprogram-seminarieprogram