”Vi behöver en attitydförändring” ett samarbete mellan TBS Västerås och Vafab Miljö

Under läsåret ht15/vt16 uppmärksammar vi ett stort problem som finns i Västerås Stad, nedskräpning. På Thoren Business School  Västerås arbetar vi ämnesövergripande och analyserar detta problem ur olika perspektiv.

Genom bl. a föreläsningar, grupparbeten och filmer som våra elever skapar, arbetar vi för att ta fram olika strategier som kan användas för att påverka människors attityd och förhållningssätt till skräp. Miljöfrågor är viktiga och vi på TBS tror att vi kan göra  skillnad.

 

 

VAFAB milj