Våra elever gillar TBS Malmö!

Karim, åk 3 Communication Program

Hur var din första tid på TBS?
– Det var väldigt nervöst i början, men tog inte lång tid innan det släppte. Jag kände att jag passade in bra på skolan helt enkelt.

Har det skett några förändringar under din gymnasietid?
– Ja! Jag är med i elevrådet och vi har fått påverka mycket på skolan som gjort att det blivit bättre. Nu har vi även nya lokaler som är riktigt bra!

Robin. åk 3 Business Program

Hur var din första tid på TBS?
– Den var spännande. Det blev en klar förändring att gå på en skola som ligger centralt till skillnad från min grundskola som ligger nära där jag bor. Man kom in i nya rutiner.
Har du trivts på skolan genom dina år?
– Ja det har jag. En stor del till varför jag valde skolan var för att man kunde läsa juridikinriktning och den har nått upp till mina förväntningar.