Vänskap på TBS Malmö!

Vi ställde följande frågor till tre kompispar:

  • Hur länge har ni varit vänner?
  • Hur lärde ni känna varandra?
  • Vad är den bästa egenskapen hos din kompis?

par3Erika och Nicole går andra året på Communication Program

Vi har känt varandra sen första veckan i ettan.

Vi blev vänner vi klassen

Nicole: Det bästa med Erika är att hon är hjälpsam och godhjärtad.

Erika: Det bästa med Nicole är att hon är snäll, pratglad och omtänksam.

 

par1
Rimm och Marwa går andra året på Communication Program

Vi blev vänner i ettan.

Vi visste vem vi var innan vi började skolan via kompisar, så när vi började i samma klass blev vi vänner.

Rimm: Det bästa med Marwa är att hon alltid ställer upp för mig och vi passar bra som kompisar.

Marwa: Det bästa med Rimm är att hon är lojal och omtänksam.

par2Ebba och Linda går andra året på Business Program

I snart två år.

Vi klickade direkt första dagen i skolan.

Ebba: Det bästa med Linda är att hon alltid finns där för mig och att vi har gemensamma intressen.

Linda: Det bästa med Ebba är att hon är en jättefin människa och tillsammans har vi en bra gemenskap.