Välkommen till upprop – TBS Karlstad

SKOLSTARTKNAPPTBS 

Var: På skolan, Järnvägsgatan 4 plan 3

När: Torsdag 20 augusti kl. 08.30