Välkommen till upprop – TBS Helsingborg

SKOLSTARTKNAPPTBS

Var: På skolan, Carl Krooks gata 10

När: Tisdag 18 augusti kl. 09.00

Övrigt: Dagen avslutas med lunch på skolan tillsammans med din mentor.