Välkommen till upprop – TBS Gävle

Var: På skolan, Holmparken 1

När: Onsdag 19 augusti kl. 09.00