”Vädret är som ditt humör, medan klimatet är din personlighet!”

tbd2Studenter som föreläser för andra studenter är alltid trevligt! Idag hade vi Daniel Nordström från Lunds Universitet som höll i en föreläsning om Miljöpolitik för samhällsklasserna CMP12C och CMP12D. Daniel pratade bland annat om vad strålning är och hur det påverkar klimatet och tog även upp de 3 största miljöbovarna som går under namnet de 3 B:na, Bilen, Bostaden och Biffen!

Foto: Casper Malmsten

Text: Casper Malmsten, BP11A & Tobias Ström BP11B