Utställning på TBS Stockholm från Forum för levande historia

I fredags var det Förintelsens minnesdag, någon som vi på TBS Stockholm uppmärksammade med en miniutställning på skolan från Forum för levande historia. Under hösten har elever från olika klasser besökt Forum för levande historia som har en utställning kring förintelsen och Anne Frank.

Vi passade på att prata med tre elever som var på utställningen, Hanna, Thea och Linnéa som går Business Program. De lyfter fram att de fick en större förståelse för Anne Frank och hennes liv, hur kriget fortlöpte och de fruktansvärda konsekvenserna som det ledde till.

Vidare fick de en fördjupad förståelse för begreppet identitet och synen vi har på våra medmänniskor idag, hur lätt det är att ha fördomar och konsekvenserna när vi agerar efter dessa. Eleverna tycker att minnesdagen är viktig att lyfta, framförallt för att förhindra upprepning i framtiden. I modern tid så är förintelsen ett av de största folkmorden i Europa och påverkar oss än idag i Sverige och i våra grannländer.

Avslutningsvis berättar de att de fick en tydligare koppling till Anne Frank, då hon var en ung tjej i deras ålder – det blir närmre än att bara läsa om folkmordet i historieböckerna.