Upprop HT16 – Thoren Business School Helsingborg

Datum: 17:e augusti
Plats: Carl Krooks gata 10, Aulan
Tid: åk 1 09:00
åk 2 och 3 10:00

Varmt välkomna!