UF ger möjligheter

”Tänk att kunna välja en gymnasieutbildning som i vuxen ålder ger dig, en månadslön mer i årsinkomst, 40 % högre sannolikhet att bli chef, 20 % lägre sannolikhet att bli arbetslös.

Det är fullt möjligt. Men långt från alla gymnasieelever får den valmöjligheten idag.

De som under ett år av sin gymnasieutbildning fått träna i att vara företagare genom UF-företagande har utöver större sannolikhet att bli företagare också fått bättre förutsättningar för arbetslivet än andra ungdomar, visar Ratios långtidsstudier i rapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap”. Elevens inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende utvecklas, liksom förmågan att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för sitt handlande. Högst relevanta erfarenheter, oavsett framtida karriär.”

Läs mer på Svenskt Näringsliv:

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/stockholm/en-av-skolans-storsta-utmaningar_191205.html