”Trashtalk” – case med Örebro kommun

Under förra veckan jobbade våra elever på Management Program med ett case som bestod av ett  uppdrag från Örebro kommun som gällde Örebros sophantering.

De gamla sorteringsbara soptunnorna har inte fungerat och man behövde hitta en lösning. I grupper fick våra elever hitta en lösning på innerstadens sopsortering och det hela avslutades med en presentation inför fyra drakar från kommunen. Det fanns tre kategorier att vinna i: ’’Bästa idé’’, ’’Bästa presentation’’ och ’’Bästa vision’’.
Ett utav priserna var att man får komma till miljökontoret och vara med när de etablerar idén.

Drakarna:
Markus Behr, miljö- och hälsoskyddsinspektör Örebro kommun
Ida Johansson, Miljökontoret Örebro kommun
Fredrik Welander, PR-konsult Four PR
Ingrid Ericson Jogsten, Doktor i Analytisk miljökemi, Örebro Universitet

I överlag upplevde drakarna ett imponerande driv och engagemang kring frågan. Med flera goda presentationer och idéer kan vi stoltsera med att ha väldigt duktiga och kreativa elever.

Så till vinnarkategorierna:

”Deras idé var att kombinera en ökad glädje i slängupplevelsen av sopor med det unika som Örebro har att erbjuda, Open Art. Att med hjälp av konsten uppmärksamma sopsortering och göra soptunnorna både vackrare att se på och trevligare att slänga i.”

Vinnarna i kategorin bästa vision:
Irma Reinholdsson
Sara Hansen
Johanna Bergh
Gabriella Lenkel

”Med en strukturerad och genomtänkt presentation, framförd på ett uppslukande vis presenterade gruppen en uppdaterad version av den redan befintliga soptunnan. Att bygga vidare på grunden och göra genomtänkta förändringar kommer soptunnan bli både tydligare och enklare att slänga i. För att inte tala om miljöbesparingar och ekonomiskvinning. Idéen bygger på tydligare texter ovanpå soptunnorna kombinerat med att visa på exempelskräp som kan kastas i form av en plexi-glaslåda ovanpå.”

Detta fångade drakarnas intresse och därför kammade de hem två priser.
Vinnarna i kategorin bästa presentation och bästa idé:
Anton Andersson
Noura Naqqasha
Emilie Iradukunda
Alexander Larsson