Träningsskola för fotbollselever på TBS

SvFA och Ving gör en gemensam satsning tillsammans i sommaren, de öppnar en ny resort i Bulgarien, satsar stort och där SvFA-clinics är ett av utbuden. Svenska Fotbollsakademin erbjuder alltså en träningsskola i Bulgarien för TBS elever.

SvFA kommer att ha två varianter av träning på White Lagoon Beach. Den ena varianten är i campform (tillsammans med flera andra) och den andra PT-verksamhet. PT Fotboll för enskild individ eller PT Kompis för liten grupp, max 5 st.

Camperna är för yngre spelare (upp till 2000) medan PT Fotboll-varianterna inte har någon ålderbegränsning.

Det ska bli spännande att följa de elever som medverkar!

Mer info hittar ni på:  http://www.ving.se/traningsresor/fotbollsskola

fotboll