Till dig som sökt Thoren Business School Helsingborg

[ingress]Vi vill på det här sättet informera dig om dagsläget kring starten av vår skola i augusti 2012 i Helsingborg.[/ingress]

Skolan kommer att finnas i centrala Helsingborg. Vi har i dagsläget en muntlig överenskommelse med en fastighetsägare med lokaler centralt. Denne kommer att söka alla de bygglov och andra tillstånd som krävs för en skola hos Helsingborgs kommun. Den information vi har idag är att det kommer att vara ett nämndmöte den 20 juni. Om besluten blir positiva kommer vi att starta skolan där i augusti 2012.

Vi har en backup-lösning med en skollokal där samtliga tillstånd finns. Den ligger dock inte centralt och är därför bara en tillfällig lösning till dess att lokalen med centralt läge är klar. Den ligger dock i ett omtyckt område, Maria Park. Vi tycker därför att det är en godtagbar övergångslösning om det mot förmodan behövs.

Det har för oss aldrig funnits någon tveksamhet kring skolstart eller att vi inte skulle ha en centralt placerad skola. Vår ambition är också att i alla lägen informera dig som sökande först med de fakta vi har. Vi beklagar därför den eventuella oro som uppstått kring vår lokalfråga.

Vi uppskattar att du valt oss och kommer att göra allt för att ge dig tre inspirerande år.

Raja Thoren
ThorenGruppen AB

 

ThorenGruppen AB är ett av Sveriges största och mest expansiva utbildningsföretag. Företaget har två gymnasiekoncept med 19 skolor från Skellefteå i norr till Malmö i söder. Thoren Business School utbildar framtidens affärsmän, affärskvinnor och ledare. Yrkesgymnasiet utbildar framtidens yrkesmän och yrkeskvinnor. All utbildning sker i nära samarbete med näringslivet och är verklighetsbaserad och upplevelseinspirerad.
För mer information se http://www.thorengruppen.se/.