Thoren Business School Uppsala får grönt ljus av Skolinspektionen

Thoren Business School Uppsala uppvisade inga brister efter Skolinspektionens besök gällande undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

TBS Uppsalas rektor Per Angemo hade av förståeliga skäl positiva känslor efter Skolinspektions beslut.

– Det känns mycket bra att Skolinspektionen bekräftar det hårda arbete som alla på skolan lägger ner varje dag och som ger  våra elever en utbildning av mycket hög kvalitet. Att skapa en utmanande och stimulerande utbildningsmiljö med elevens utveckling i centrum har alltid varit vårt fokus och det här visar att det också ger resultat och sporrar alla att fortsätta utveckla utbildningen och bli ännu bättre. Jag är mycket glad och stolt över våra elever och allamedarbetare som varje dag arbetar med deras utveckling i fokus.

Dagens myndighetsbeslut innebär att inte mindre än åtta (!) av ThorenGruppens skolor hittills kvitterat ut ”Inga brister” i bastillsynen där vi förutom dagens två beslut också sedan tidigare kan räkna in TBS-skolorna i Örebro, Gävle och Västerås samt YG-enheterna i Umeå, Västerås, Gävle plus Thoren Framtid i Karlstad.

– Jag är stolt och glad över det arbete våra skolor uppvisat efter Skolinspektionens beslut. Det visar att hård arbete också betalar av sig i form av hög kvalitet i verksamheten, säger ThorenGruppens kvalitetschef Henrik Reibom.