Thoren Business School Umeå – en populär skola

Thoren Business School i Umeå är populärt bland eleverna. Antalet sökande till hösten ökade med hela 80 procent i gymnasieomvalet. Det är bästa siffran för skolan sedan 2011.

– Vi har ökat successivt och det här är fantastiskt roliga siffror för vår del, konstaterar rektorn Mattias Byström.umearektor

 

Thoren Business School i Umeå startade som första skola redan 2006 och blev ThorenGruppens första inom konceptet affärsgymnasiet. Numera – nio år senare – finns TBS på elva orter i Sverige.

Rektorn Mattias Byström som funnits med i verksamheten sedan dess är nöjd med utvecklingen under vårens gymnasieval. Ökningen sedan gymnasieantagningen för Västerbottens län stängt igen landade på hela 80 procent och är en rejäl signal för skolans kvalitet vilket också skolinspektions tillsyn visade där TBS Umeå inte hade några brister i verksamheten.

– Vi har en bra skola här i Umeå, med hundra procents lärarbehörighet, ett långsiktigt kvalitetsarbete och en bra verksamhet, det är självklart glädjande att vi gjort ett rekordval på det här sättet, säger Byström.