Thoren Business School Stockholm gästas av ryska ambassaden

Igår gästades elever på Thoren Business School Stockholm, inom kursen Internationella relationer, av Sergey Popov – tredje sekreterare vid ryska ambassaden. Syftet med besöket var att förklara skillnaden mellan hur Ryssland och Sverige ser på olika frågor.

Vid seminariet fick eleverna möjlighet att samtala om rysk utrikespolitik med fokus på mål och medel. Sergey pratade bland annat om Rysslands relation till Sverige, NATO, situationen i Syrien, mänskliga rättigheter, homosexuellas situation i Ryssland och massmedier.

Under seminariet uppstod många intressanta diskussioner och eleverna kom med väldigt genomtänka och givande frågor.

 

sergey2