Thoren Business School Stockholm får grönt ljus av Skolinspektionen

Thoren Business School Stockholm har fått grönt ljus av Skolinspektionen. Skolan har åtgärdat de brister som myndigheten uppmärksammade i somras.

– Vi har nu lagt en stabil grund för det systematiska kvalitetsarbetet som vi kan luta oss emot i framtiden, konstaterar skolans rektor Johanna Svensson.

Skolinspektionen konstaterade i somras brister gällande styrning och utveckling av verksamheten. De påtalade bristerna är nu åtgärdade där SI slår fast att Thoren Business School Stockholm redovisat att skolan skapat tydliga rutiner för hur lärare, personal och elever getts möjlighet att delta i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.
– TBS Stockholm är en fantastisk skola med stora möjligheter till att bli Stockholms bästa affärsgymnasium och efter ett sådant här beslut känns det definitivt som vi är på rätt väg, konstaterar Johanna Svensson.

Noterbart är ThorenGruppen och Thoren Business School nu uppvisat inte mindre än nio gröna beslut utan anmärkning eller med åtgärdade brister.