Thoren Business School och Sundsvall Hockey förlänger sitt samarbete med gemensamt hockeygymnasium

Ett nytt avtal har tecknats för de tre kommande åren.

Sundsvall Hockey har i dagsläget 32 gymnasieelever på sitt hockeygymnasium och samarbetet mellan klubben och skolan redan 2015. Nu väljer parterna att fortsätta sitt framgångsrika koncept.

– Sundsvall Hockey är en stabil och välskött förening med bra och bred bas i sin verksamhet och har liksom vi höga ambitioner. Genom det här samarbetet kommer vi erbjuda hockeyeleverna en bra utbildning i alla delar, säger Jon Backlund-Arab, rektor på TBS Sundsvall.

Sundsvall Hockeys långsiktiga målsättning är att ta steget tillbaka till allsvenskan och klubben har också ett J20- och J18-lag i Elit Norra som är direkt kopplade mot hockeygymnasiet.

– Från Sundsvall Hockeys sida är vi både glada och stolta över det fortsatta samarbetet med Thoren Business School. Tillsammans med skolan delar vi ambitionen att utbilda och utveckla unga talanger till sin fulla potential inom såväl ishockey som sin civila karriär, säger Magnus Svensson, ordförande, Sundsvall Hockey.

Är du intresserad och vill veta mer – Klicka här!