Thoren Business School Malmö presenterar mentorsprogrammet

mentor

[ingress]Förra veckan presenterade Thoren Business School Malmö stolt upplägget för 2015-2016 års mentorsprogram för sina elever.[/ingress]

Det var många nyfikna elever från årskurs 2 som närvarade på presentationen av nästa års Mentorsprogram och alla fick nyttig information om hur de tillsammans med en mentor kan ta upp viktiga frågor om sin framtid inom näringslivet.

Kontakten och samtalen som adepterna har med sin mentor, gör dom till ett bra verktyg genom många års erfarenheter inom sin bransch, där de kan ge strategiska tips olika vägar i sina karriärsval. Det är en fantastisk möjligt att utveckla sina kunskaper samt färdigheter, och förbereda sig för kommande framtids utmaningar inom arbetslivet.

Mer info om mentorsprogrammet finns här.

 Möjlighet som kan ta dig närmare till ditt önskade mål i framtiden!