Thoren Business School Helsingborg deltar i projektet; Q&A

Raul Walleberg projekt_2Thoren Business School i Helsingborg deltar i projektet; Q&A
Kubprojektet ”Varje människa kan göra skillnad”

Thoren Business School Helsingborg har fått i uppdrag av organisationen Friends och Raoul Wallenberg Academy att gestalta artikel nr 5 från Deklarationen om Mänskliga Rättigheter och att våra elever ”vågar göra skillnad”. Kuben kommer att ställas ut i Helsingborg utanför Dunkers under sommaren och den 27 augusti samlas samtliga kuber i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag.

Varför har ni satt upp en kub här på skolan?
Kuben ingår i skolprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” som Raoul Wallenberg Academy driver med Friends. Vi upplever att det finns en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna både i skollagen och i läroplanerna. Om man inte vet om vilka rättigheter man har, då vet man inte heller när ens rättigheter kränks, eller när man kränker andras. Vår övertygelse är att alla kan göra skillnad för ett bättre samhälle, var och en och tillsammans, om vi får rätt kunskap och verktyg. Vi vill ha fler ”Raoul Wallenberg” i Sverige, vi vill inspirera fler att våga göra skillnad.

”Varje människa kan göra skillnad” är ett projekt som engagerar ungdomar från hela Sverige att stå upp för medmänsklighet och mänskliga rättigheter och att motverka främlingsfientlighet och rasism. Till skolor runt om landet skickas stora kuber, en för varje mänsklig rättighet. Eleverna gestaltar sedan hur de kan stå upp för deras mänskliga rättigheter i den svarta kuben. Resultatet av elevernas arbete ställs ut först ut i respektive stad.  I augusti samlas samtliga kuber i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti 2014.

Mer information hittar ni här och här.

 Raul Walleberg projekt_1