The Pen Masters

the penmaster


Ettornas första case är nu avslutat, 100-lappen! Under deras första vecka fick ettorna på Thoren Business School i Helsingborg ett spännande case. Det gick ut på att gruppvis få deras startkapital på 100 kr att växa genom en affärsidé. En av grupperna var The Pen Masters från BP15C, vi intervjuade Mahmoud, Lovisa, Sandra, Lukas, Ivar och Marcus om deras idé.

Berätta om ert case!

– Vi ville ha en ovanlig idé, något som var ovanligt att sälja med ändå bra för kunden. Till en början hade vi svårt att komma fram till någon affärsidé men vi viste att vi ville ha en svårare utmaning, därför valde vi att sälja färgglada pennorna. Det är något alla någon gång är i behov av men inte hela tiden som till exempel mat och dryck.

Hur nådde ni ut till er målgrupp?

– Vi satsade mer på att sälja dessa pennor till äldre människor eftersom yngre människor allt mer och mer har större tillgång till teknologi, plus att i skolan finns dessutom allt material. Därför gick vi ut på stan och mötte våra kunder direkt.

Vad har varit den störta utmaningen?

– Att sälja den produkt vi valde, samtidigt som vi medvetet valde en svårare produkt, för vi tänker att om vi kan sälja en penna nu vid 16-års ålder kan vi bli duktiga och sälja mer eller mindre vad som helst i framtiden. En annan stor utmaning var även att våga ta kontakt, som gick bättre och bättre hela tiden.

Vilka lärdomar tar ni med er från detta case?

– Hur viktigt det är att kunna samarbeta i grupp för att komma fram till saker. Även hur man presenterar sig på bästa sätt och är professionell. Sen har vi även lärt oss lite om försäljningsteknik.

Är ni nöjda med ert resultat?

– Ja, mycket! Vi satsade inte på värdet i pengar utan såg lärdomen av att sälja och liknande som vårt största fokus.