TBS Stockholm samarbetar med Invisible Friend

Under vårterminen 2012 designade elever från Thoren Business School Stockholm en docka till organisationen Invisible Friend.

Trasdockorna säljs två och två där man själv behåller ena medan den andra sänds till ett barn på ett barnhem, i fängelse, sjukhus eller annat ställe. På så sätt blir man någons osynliga vän. Varje docka har även unik identitetsbricka så att man kan följa upp exakt var ens docka finns. Samarbetet fortsatte även under höstterminen när 10 elever från årskurs 3 åkte ner till Thailand för att dela ut dockor. Nedan finner ni en film som sammanfattar deras fantastiska arbete som vi är otroligt stolta över.

Läs mer på: http://www.invisiblefriend.se

http://www.invisiblefriend.se/index.php/visa-blogg/items/invisiblefriend-kontra-thoren-business-school.html