TBS Stockholm samarbetar med AllBright

[ingress]Under fem veckor har tre klasser på TBS Stockholm genomfört ett samarbete med AllBright, vilket är en stiftelse som verkar för mer diversifierade ledningsgrupper och styrelser och på så vis ett mer meritokratiskt näringsliv. Det ämnesövergripande projektet, både svenskan och samhällskunskapen var inkopplad, är ett led i skolans arbete med att knyta eleverna närmare de frågor som näringslivet ställs inför. [/ingress]

Eleverna har med AllBrightrapporten som grund fördjupat sig i frågan om hur svenska företag kan bli mer meritokratiska och jämställda. I det arbetet har eleverna identifierat en rad åtgärder som kan bidra till att näringslivet kan tillvarata hela samhällets kompetens, både inom företagen själva men också på en politisk nivå.

Med anledning av detta samarbete besökte sex elever under onsdagen riksdagen för att påverka beslutsfattarna. Eleverna förde där en diskussion med de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Karin Åström och Leif Petterson. Frågor som diskuterades var bland annat vikten av en jämställdhetsutbildning både för företag och nya generationer, samt föräldraförsäkringens roll för att underlätta för både män och kvinnor på arbetsmarknaden.

Vi från TBS Stockholm vill passa på att tacka för tillfället och hoppas att vi kan besöka fler riksdagsledamöter i framtiden för att lyfta fram elevernas tankar och idéer.

Allbright Traffediksdagsledamter