TBS-parlamentet

Fredagen den 11 november genomfördes det första TBS-parlamentet i Stockholm. 160 elever från årskurs ett deltog och debatterade olika politiska utmaningar som Stockholm står inför. Eleverna hade innan parlamentet utarbetat förslag kring hur ungdomsarbetslösheten ska minska, hur staden bättre kan hjälpa de hemlösa samt hur betygen i stadens skolor kan bli mer likvärdiga.

Projektet har varit ämnesövergripande och eleverna har bland annat lärt sig retoriken och argumenterandets konst i svenskan, medan de i samhällskunskapen har borrat djupare i svensk förvaltningspolitik och fördjupat sig inom sina respektive politikerområden.

Projektet är initierat av Stockholms stads politiker. Skolan skickar nu iväg elever för att representera TBS Stockholm på det centrala ungdomsparlamentet som sker i Stockholms stadshus onsdagen den 30 november. Vi önskar dem lycka till!