TBS Örebro felfritt

Skolinspektionens besök av ThorenGruppens skolor fortsätter där Thoren Business School i Örebro blev den fjärde skolan som premieras för sitt arbete med verksamheten.

Ett beslut som gladde rektorn Pernilla Tolgfors.orebrorektor

– Fantastiskt roligt och en härlig energikick. Man blir stolt och glad över det jobb alla våra medarbetare åstadkommer. Det här är ju inte bara något som skrivs ner på ett papper, utan det är hårt arbete varje dag som ligger bakom vår verksamhet och alla i personalen på vår skola bidrar till detta, säger TBS-rektorn.

Myndighetens beslut var felfritt och utan brister där Skolinspektionens bastillsyn fokuserar på tre arbetsområden; undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

TBS Örebro känner sig stärkta av den positiva bekräftelsen från Skolinspektionen och inspirerade att fortsätta jobbet mot att bli ännu bättre.

Hittills har Yrkesgymnasierna i Umeå och Gävle fått grönt ljus av inspektionen liksom Thoren Business School Gävle.