TBS Linköping prickfritt enligt Skolinspektionen

 

Thoren Business School Linköping levererade prickfritt när Skolinspektionens så kallade prioriterade tillsyn genomfördes på skolan.

Myndigheten gav grönt ljus för verksamheten gällande specifika områden inom undervisning och lärande, särskilt stöd, arbetsplatsförlagt lärande, betygssättning, trygghet/studiero och åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och trygghet, styrning och utveckling av verksamheten samt garanterad undervisningstid i yrkesprogram.linkopingrektor

Beslutet är förstås glädjande för rektorn Jessica Hallberg och personalen på TBS Linköping som arbetat intensivt för att leverera högsta kvalitet. Att skolan nu på punkt efter punkt kunde bocka av Skolinspektionens kravlista är ett viktigt kvitto för verksamheten.

– Det här är ett fantastiskt erkännande av att vi är en kvalitativ skola med en bra grund för elevers lärande och där eleverna trivs och utvecklas. Vi har jobbat hårt i två år för att förändra och förbättra skolans inre kvalité och strukturer- och nu är vi framme vid det målet och nu kan allt bara bli ännu bättre, säger Hallberg som också kan stoltsera med att TBS Linköping har hundra procent lärarbehörighet.