TBS Karlstad prickfritt enligt Skolinspektionen

Thoren Business School Karlstad kan luta sig emot att skolan besitter en hög kvalitet. Skolinspektionens bastillsyn uppvisade inga brister gällande undervisning och lärande, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och utveckling av verksamheten.

karlstadrektorJohanna Nordkvist, rektor på TBS, var av förståeliga skäl mycket tillfreds med myndighetens beslut som indirekt är en rejäl ”stämpel” på skolans nivå.

– Målsättningen har hela tiden varit förbättra, utveckla och nå vidare med verksamheten och personalen ska ha en stor eloge för det fantastiska arbete de lagt ner. Vi är en familjär skola  och relationerna är goda i alla delar mellan elever och personal och sista året har vi jobbat hårt tillsammans. Därför känns det skönt att få vi lyckats bra, säger Nordkvist.

Skolinspektionens beslut innebär att hela tio (!) av ThorenGruppens skolor hittills kvitterat ut ”inga brister” i sina tillsyner.