TBS Helsingborg gör skillnad med hjärta

På torsdag kommer ensamkommande flyktingbarn mellan 13-18 år besöka TBS i Helsingborg. Tidigare har Volentärcenter besökt skolan för att ta del av våra treors olika idéer hur de kan hjälpa ensamkommande barn. En tavla fylld av idéer resulterade slutligen i att TBS årskurs 3 kommer hålla i en aktivitetsdag. Somaia El-Khazzar som läser Business Program berättar om engagemanget och hennes förväntningar:Berätta om ert engagemang?

Vi kommer vara med och hjälpa till genom att till exempel visa de runt i Helsingborg, hjälpa till med språket och lära känna dem för att kunna hjälpa dem bättre.

Vilka förväntningar har du på aktivitetsdagen?Somaia

Jag har väldigt stora förväntningar eftersom vi hjälper till med en stor och aktuell händelse. Jag förväntar mig att de ska känna sig tryggare och välkomna till landet och inte känna sig ensamma. Att vi kommer skapa en gemenskap där vi kan ge och ta. Fortsätta hålla kontakt via sociala medier och möten för att se hur vi kan hjälpa dem och kanske även hur de kan hjälpa oss. De kanske kan ett språk som vi behöver hjälp med till exempel.

Vad tycker du om att skolan arbetar med socialt entreprenörskap?

Det är bra för oss på skola eftersom vi elever får prova på något nytt. Vi lär oss nya saker och får nytta av detta. Man kommer göra någon glad och det är ju det man vill.

Vad tror du att du kan bidra med?

Jag kommer göra allt för att kunna svara på deras frågor och försöka hjälpa till i vardagen. Jag hade kunnat göra allt för att få de glada och framför allt trygga. Jag kanske kan tala samma språk som någon som behöver få prata och på så sätt känna sig trygg och känna tillhörighet. Jag har redan fått lärdom i att kommunicera med en människa utan att tala samma språk. Jag tränar nämligen Taekwondo och där har några flyktingar börjat träna. Vissa kan lite svenska men andra kan varken svenska, engelska eller arabiska som jag utan vi får kommunicera med händerna. Det är en utmaning men kul när man förstår varandra.