TBS-elever i samarbete med kungliga myntkabinettet om entreprenörskap

[ingress]Under hösten, vintern och våren kommer duktiga och ambitiösa elever från Thoren Business School Stockholm vara med och skapa en utställning om entreprenörskap på kungliga myntkabinettet (även kallat Sveriges ekonomiska museum). Tillsammans med pedagoger från museet kommer eleverna bidra med idéer och tankar kring unga och entreprenörskap.[/ingress]

Thoren Business School Stockholm blev under året kontaktat av Kabinettet angående projektet och utställningen som skulle ske. De var intresserade av att bilda en grupp bestående av elever från TBS som skulle vara med och påverka och delta i en utställning om entreprenörskap. Eleverna tyckte detta lät som en jätteintressant idé! Här skulle de både få chansen till att utveckla sina egna entreprenörskunskaper men också få erfarenhet av att samarbeta med en extern organisation och i ett ”skarpt läge”. En grupp på tolv elever och två lärare arbetare därför nu tillsammans med myntkabinettet. Man bidrar främst med tankar och idéer kring utställningen, samt hur man ska göra för att integrera dessa idéer på bästa sätt. Eftersom utställningen främst riktar sig mot barn och ungdomar blir dessa tankar och idéer extra viktiga. Utställningen kommer bland annat handla om nutida och gamla entreprenörer som påverkat och gjort sig till känna genom sina företagsamheter. Men den kommer också handla om hur man kan skapa och utveckla sin egen entreprenörsanda. Kabinettet vill därför också ha förslag från eleverna på hur man kan göra utställningen mer interaktiv och spännande för de framtida besökarna. Elevernas prestationer och engagemang kommer så klart också bedömas som ett kursmoment av de närvarande lärarna. Tanken är att varje elev ska få chansen till att utveckla och engagera sin tal- och presentationsförmåga både inför större grupper och vid diskussioner.

Utställningen kommer att ha premiär i mars 2014, elever som arbetat med projektet bjuds då in till vernissagefest i samband med öppningen.