TBS-elever blev hälsokonsulter i case

[ingress]På TBS Karlstad genomfördes ett omfattande case om hälsa som blev en stor succé.[/ingress]

Alla elever på Thoren Business School Karlstad arbetade med caset om hälsa på olika företag.
– Idén kom när vi funderade över hur vi bäst kunde få eleverna att lära sig hur viktigt hälsa är. Framför allt göra dem uppmärksamma på att ett hälsosamt liv ökar produktiviteten hos individen, men också ute på företagen, säger Pathrik Jansson, lärare i Idrott och hälsa.

Varje klass på skolan kopplades till ett företag var där de skulle identifiera det ”friska och sjuka”. Pathrik kontaktade företag för att fråga om de ville vara med, men sedan fick eleverna själva som konsulter ringa upp företaget och berätta om sin affärsidé med en hälsoutredning och att göra företaget friskare.
De företag som undersöktes var klädbutiken MQ, mäklarfirman Fastighetsbyrån, fastighetsförvaltningsföretaget Vänernförvaltning och eventföretaget Projekta.

Eleverna fick besöka sitt respektive företag för att ställa frågor om sjukskrivningar och de anställdas mat- och motionsvanor. De fick också undersöka vilka typer av arbete som utfördes på de olika företagen, alltså om det till exempel var ett väldigt fysiskt krävande arbete, stressig arbetssituation eller mycket stillasittande arbete.
– Varje klass blev som ett konsultföretag som utförde ett uppdrag. De bildade tre olika grupper som jobbade med kost, ekonomi och aktivitet. De skulle göra företaget medvetna om hälsa och motivera dem att satsa på det.

Den grupp i varje klass som arbetade med kost fick ta fram en lathund för det specifika företaget med förslag på hur man generellt bör äta, men de gav också företaget en föreläsning där de visade vilka dieter som finns och berättade om för- och nackdelar med dessa. Ekonomigruppen i varje klass räknade på vilka kostnader sjukskrivningar innebär för det specifika företaget. I det här fallet kunde alla se att om man äter dåligt och tränar lite ökar sjukskrivningarna. De som jobbade med aktivitet visade företagen vilka olika motionsformer som finns. De berättade också hur stor effekt det har att arbetsgivaren på något sätt sponsrar sina anställdas träning, t ex genom att de får träna en timme i veckan under arbetstid.
– Det är egentligen ganska basic saker, men få tänker på och efterlever det, säger Pathrik.

Elevernas resultat togs emot olika av de olika företagen.
– Två av företagen blev verkligen hjälpta av elevernas arbete och fick en inblick i vad det kostar att ha personal sjukskriven och hur mycket man kan spara genom att satsa på hälsa och ha frisk personal. Ett av företagen hade redan bra koll på läget och avsätter pengar för att satsa på personalens hälsa. Det sista företaget har många timanställda och drabbas därför inte ekonomiskt av sjukskrivningar. Men de tyckte ändå att det var roligt att vara med och klassen gjorde en väldigt bra presentation!

Caset i Karlstad omfattade alltså alla skolans elever och ämnena idrott, svenska, naturkunskap/biologi, engelska och matematik. De fick dessutom en avslutande uppgift där alla elever enskilt fick skriva en argumenterande text där man skulle argumentera varför träning och kost är viktigt utifrån både ett individperspektiv och ett hållbart samhälle.
”Hälso-caset” som genomfördes under hösten utsågs till årets case av ThorenGruppen.