TBS-elev ordförande i Ungdomsparlamentet

[ingress]Therese Tidesten som går Business Program på Thoren Business School Stockholm höll i ordförandeklubban när Ungdomsparlamentet hölls i Stockholms stadshus.[/ingress]

Under hösten började arbetet i form av TBS-parlamentet. Eleverna på skolan fick då skriva egna motioner som inlämningsuppgifter och därefter i grupper. Motionerna skulle falla inom ramen för arbetet i Arbetsmarknadsutskottet, Utbildningsutskottet eller Socialutskottet. Sedan debatterade 160 elever från årskurs ett olika politiska frågor. Mer om TBS-parlamentet kan du läsa här.

Liknande parlament genomfördes på ungefär 10 gymnasieskolor i Stockholm inför Ungdomsparlamentet.
– Man fick från varje klass anmäla intresse om man ville vara med, berättar Therese.

Tre elever från varje klass på Thoren Business School var med i den stora debatten i Stadshuset som alltså Therese ledde.
– Min lärare frågade om jag ville åka dit som ordförande. Jag hade väldigt tur, för det var många som var intresserade!

Alla motioner som gått vidare från Thoren Business School fick arbetas ihop tillsammans med motioner från andra skolor så att endast en motion för varje utskott kvarstod när den stora debatten skulle hållas. Då fanns också Miljöutskottet och Bostadsutskottet representerat.
– Min uppgift var att hålla ordning på debatten, att dela ut ordet och se till att debatten fördes framåt. Jag var delaktig på ett roligt sätt!

En vecka efter Ungdomsparlamentet fick de som ville vara med i Stadshuset och presentera sina motioner för kommunpolitikerna, som sedan diskuterade dessa med eleverna.

[marker color=”yellow”] Här kan du läsa mer om Ungdomsparlamentet och se en film från debatten i Stadshuset.[/marker]