TBS-Cares insamling till förmån för barnen i Filippinerna

[ingress] Den 7:e november 2013 slog tyfonen Haiyan till med full kraft mot örikena i Sydostasien med förödande konsekvenser. Ett av de länder som drabbades allra värst var Filippinerna. Här blev över tretton miljoner människor direkt påverkade av katastrofen, fyra miljoner blev hemlösa och många av dessa var barn. För att hjälpa de utsatta barnen startade därför TBS Stockholm en insamling i sammarbete med UNICEF.

[/ingress]

Johanna Svensson, svensklärare och initiativtagare till projektet, menar att det är viktigt samtidigt som det är givande att kunna hjälpa till på något sätt. Därför bestämde hon sig även för att försöka engagera sina elever. På Unicefs hemsida finns möjligheter till frivilligt engagemang, och det var genom denna möjlighet som projektet startades, det man valde att kalla TBS-cares. Kortfattat går insamlingen ut på att eleverna som går årskurs ett på Thoren Business School delas in i grupper med tre till fyra elever i varje. Varje grupp fick en viss summa pengar och eftersom det är jultider bestämdes det att pengar skulle läggas på pepparkakor. Dessa pepparkakor skulle sedan säljas till förmån för barnen i Filippinerna. Antingen kunde eleverna stå på stan eller gå runt till företag och sälja sina pepparkakor. Summan för varje pepparkaka bestämde köparen själv, medveten om att pengarna som denne skänkte gick till ett godhjärtat ändamål. För att sporra eleverna lite extra så utlystes även en tävling och ett pris till den grupp som förmådde att samla in mest pengar.  Eleverna tog sina uppdrag på stort allvar och många ville även representera TBS extra genom att bära tröjor med skolans namn på.

Räknas då projektet som en del av undervisning på skolan kan man fråga sig? Ja, enligt Johanna Svensson så har projektet mycket med språkkunskaper och företagsamhet att göra. Hon menar att det handlar om att eleverna tar eget ansvar i ett ”skarpt läge” och på ett övertygande sätt försöker kommunicera med människor. Bland annat nämner hon tre retoriska begrepp om hur man på bästa sätt kan förmedla ett budskap: Ethos som handlar om trovärdighet, Logos som handlar om hur man kan förmedla något genom argument innehållande realism och fakta samt pathos där man genom en fråga eller uppmaning vill väcka empati och medkänslor.  Även om undervisningen inte sker bakom en skolbänk så får eleverna ändå på ett nytt och spännande sätt engagera sig och lära sig saker som man inte alltid kan finna i ett klassrum.

Innan eleverna går på jullov kommer de att presentera sina upplevelser samt redovisa sina insamlade belopp. I samband med detta kommer även den grupp som lyckades samla in den största summan få ett pris. MAP13A och BUP13C har hittills lyckats samla ihop hela 11 114 kr tillsammans och mer väntar från övriga klasser.

IMG_0384[2]