Tävling:

Går du i Årskurs 9 kan du nu tävla om att vinna en Apple Watch. 

Tävlingen pågår till den 22 januari 2021 och vinnaren utses baserat på rätt svar. Vid flera med rätt svar väljs vinnaren ut av en jury på ThorenGruppens marknadsavdelning baserat på motivering. Vinnare kontaktas via telefon ellee-post och presenteras på vår webb och sociala medier senaste den 27 januari 2021.

Pris: Apple Watch värde; 3195kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 

Tävlingsregler & personuppgifter:

De personuppgifter och tävlingsrelaterade uppgifter som du lämnar i samband med denna tävling kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vid publicering av vinnaren kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på internet i Thoren Business Schools digitala kanaler. För rättelse av felaktiga eller information kring dina personuppgifter vi hanterar så kan ni kontakta oss på nedan adress. 

Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. 

Tävlingsansvarig är: ThorenGruppen AB. Nygatan 25 903 29 Umeå. 

För att delta i tävling måste du gå i årskurs 9 i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. 

Vinnaren utses baserat på rätt svar, vid flera som svarat rätt kommer vinnaren utses av ThorenGruppens marknadsavdelnings jury utifrån motivering bland de som svarat rätt på uppgiften. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 

Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 

Vinnaren kontaktas personligen via telefon eller e-post. Vinnarens uppgifter såsom förnamn, efternamn och ort kommer att publiceras i Thoren Business Schools digitala kanaler. Då vinnaren är under 18 år kontaktas vårdnadshavaren innan priset delas ut. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. 

I fall av att dessa villkor inte kan mötas kommer en ny vinnare att utses. 

Anställda vid Thoren Business School eller någon av ThorenGruppen AB verksamheter eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen. 

ThorenGruppen AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.