Studiebesök – TBS Stockholm

I kursen Medieproduktion 1 fick elever i årskurs 3 besöka olika medieföretag för att få en bredare insikt i hur den skapande processen går till. Projektet skulle ge en inblick i hur olika mediebranscher ser ut och verkar, så eleverna fick bland annat besöka SVT, House of Radon, Kamratposten, Sportbladet, Rix FM och Sveriges Radio.
Under besöket ställde eleverna frågor om verksamheten och såg hur arbetsprocessen gick till. Några elever från klassen fick till och med vara med i produktionen.Frida Berntling och Joanna Andersson besökte Sveriges Radio och genom besöket fick de chansen att medverka i Morgon i P4 Stockholm torsdagen den 8 september.

Genom dessa studiebesök har eleverna fått knyta kontakter som har lett till APL-platser och framtida arbetsmöjligheter.