Studiebesök Minister för en dag inom kursen Internationella relationer

 

Eleverna deltog i en scenariobaserade utbildning organiserad av Folk & Försvar på Armémuseet i Stockholm. Under ledning av en spelinstruktör förflyttades eleverna till den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerar ministrar i olika regeringar. Som regeringsmedlem gavs eleverna möjlighet att både styra och påverka utvecklingen inom regionen.

Oavsett om regionen drabbats av förödande naturkatastrofer, upptäckten av naturtillgångar eller allierade sig med grannlandet tvingades eleverna att fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort. Ett spännande och roligt rollspel där eleverna fick möjlighet att praktisera sin kunskaper.