Studebesök på Kronofogdemyndigheten

[ingress]Eleverna i åk två på Thoren Business School som läser juridik som inriktning har gjort ett studiebesök på Kronofogdemyndigheten och träffade deras juristteam. [/ingress]

Första passet bjöd på en översikt av beslutsprocessen innan myndighet tar beslut om utmätning eller annan handling. Efter en kortare kaffepaus fick de ta del av en annan föreläsare och en ”crash-course” i hur ärenden kommer in till Kronofogdemyndigheten samt vad personer/företag kan ansöka om. Efter lunch föreläste ytterligare en jurist från myndigheten om hur de praktiskt jobbar med fall efter att beslut tagits om t.ex. utmätning.

Eleverna fick studera och diskutera ett fall som föreläsaren hade förberett och i slutet sammanfattade de dagen och hur myndighetens arbetsprocess ser ut. Både elever och lärare var trötta vid dagens slut men det var tydligt att alla hade lärt sig många nya saker om obestånd och utsökningsrätt. Ett lyckat besök ute i närsamhället!