Stefan Ulvenlund besöker TBS Malmö

Den 27:e november kommer Steven Ulvenlund från Colloidal Resource till Thoren Business School Malmö för att inspirera våra elever på Management Program till ett eventuellt framtida jobb inom läkemedelsindustrin. Eleverna kommer under en timme att få se hur en idé tar stegen till att bli ett färdigt läkemedel, kemins roll inom området samt de förutsättningar som finns för eleverna att agera inom branschen efter studierna.

Stefan Ulvenlund har en doktorsexamen inom ickeorganisk kemi från Lunds universitet samt en postdok från Imperial Collage i London. Med över 13 års arbetslivserfarenhet inom formulering och produktutveckling vid AstraZeneca och en docentur vid Lunds universitet har Stefan stor erfarenhet och kunskap inom arbetsområdet.