Spännande och utvecklande workshops för elever och lärare på TBS Stockholm

IMG_1000

Under våren erbjuder Anders Brick, lärare i historia och idrott, ett antal mini-workshops för lärare och elever på TBS. Här finns möjligheten att lära sig mer om digitala verktyg i undervisningen. Varje workshop har ett specifikt tema och det första temat var ”Flipped classroom” dvs. ”spegelvänt klassrum”. Workshopen ger en inblick i vad man kan göra med datorerna ur elev-och lärarperspektiv.

Den flippade modellen eftersträvar utveckling och kreativitet och ger lärarna möjligheten att individanpassa utbildningen ännu mer. Vi går ifrån det traditionella sättet att lyssna på en föreläsning och sedan göra läxor hemma. Här får eleverna lära sig saker redan innan en lektion genom att lyssna på lärarens inspelade föreläsningar hemma. På plats i skolan är de väl förberedda för ytterligare fördjupning och diskussioner kring ämnet. Eleverna får ut mer av lektionerna och lärarna slipper att upprepa sig.

Eleverna har genom ”Flipped classroom” även möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. De kan genom ett videoprogram spela in och visa upp för sina lärare hur de exempelvis går tillväga när de ritar en graf eller hur de jobbar med källkritik. Eleverna kan även spela in en muntlig redovisning om de känner sig mer bekväma med det. Kort och gott ges eleverna möjligheter att visa sina kunskaper på olika examinationssätt och kan därmed välja att maximera sina styrkor. Detta sätt att jobba har varit mycket uppskattat bland eleverna.

Anders kommer senare i vår att fortsätta inspirera lärare och elever med workshops gällande bloggar-och Ipad i undervisningen.