Spännande gästföreläsning på TBS Stockholm

Roberth Malmgren är eventkoordinator och projektledare med över trettio års branscherfarenhet. Han har genomfört utställningar och events i trettiofem olika länder. Idag är han Senior Sales & Marketing Manager på Sture Exhibition & Event AB, www.sture.se.

I höstas gästföreläste han för TBS elever som läste kursen Pedagogiskt ledarskap. Roberth förklarade intressanta teorier om ledarskapsstilar, vikten av första intrycket och ledarskapets effekt där eleverna även fick prova på sina kunskaper i praktiken genom praktiska samarbetsövningar. Avslutningsvis fick eleverna komma med en annorlunda och spännande feedback som knöts ihop till föreläsningens början.

Intressant, roligt och inspirerande. Föreläsningen gav oss idéer och redskap för framtiden, summerade de nöjda TBS eleverna föreläsningen.

TBS vill tacka Roberth för hans vilja att inspirera elever till framtida ledarskap.

Roberth Malmgren och Johan Atterhagen

 

Mer om kursen Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap är en kurs som består av 100p, där eleverna ska få kunskaper om ledarskapets olika villkor. Kursen har delvis en teoretisk karaktär och delvis en praktisk karaktär. De teoretiska delarna syftar bland annat till att ge eleverna kunskaper om olika ledarstilar, kommunikation och genus och jämställdhetsperspektiv. De praktiska delarna syftar till att ge eleverna praktisk träning och erfarenhet i olika ledarskapssituationer, exempelvis leda idrottsaktiviteter och hålla muntliga föredrag.

– Johan Atterhagen, lärare i Pedagogiskt ledarskap.