Spännande case på TBS Stockholm

[ingress]Bästa sales pitchen för att sälja in miljöteknik i ett nationellt och globalt sammanhang – en utmaning som passade BUP12A som handen i handsken.[/ingress]

Under fyra veckors tid fick klassen lära sig och jobba med miljöteknikens och avfallshanteringens problem och möjligheter anpassat efter ett nationellt och globalt perspektiv. Kunskap om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor, dess koppling till hållbar utveckling och livsstilskonsekvenser kombinerades med värdefull kunskap om utveckling av internationella arbetsrelationer inom miljötekniksområdet. Den nyvunna kunskapen låg som grund för gruppuppgiften att producera en fungerande sales pitch som syftade till att sälja miljöteknik inom avfallshantering.

Att jobba med faktiska case är en del av ThorenGruppens utbildningsform för att förbereda eleverna för framtidens yrkesuppgifter. Genom utbildningen kommer eleverna i kontakt med företag och organisationer, vilket i detta fall var Colombianska ambassaden i Sverige och Envac, global leverantör av hållbara lösningar för avfallshantering. Gruppen med bäst sale pitch fick sedan presentera sin idé för Mauricio Acuña, Commercial Attaché på den colombianska ambassaden i Sverige.

Första raden, Mauricio Acuña (commercial Atteche) och Gustavo Humberto Paredes Rojas, Minister-Counsellor, (Political Affairs).

Anders Floren, Christian Sommer och Nils Lundkvist från Stockholmsstad.

 

Vinnargruppen för bästa försäljningspresentation från BUP12A, Vanessa Henriksson, Marcus Högmark och Hampus Granlund tillsammans med Mauricio Acuña (commercial Atteche).

Mauricio Acuña, commercial Atteche, Carlos Guiterrez, lärare