Spännande case i historia – TBS Stockholm

 

Igår var det Kick Off för ett nytt och spännande case i historia på Thoren Business School Stockholm. Det presenterades av Frida Starck Lindfors och Sofia Dahlquist från Stockholms Stad och Stockholmskällan, stadens kulturarv på webben. Här hittar du Stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.

Tanken med webbsidan är att göra materialet mer tillgängligt för allmänheten. Frida visade och gav tips på hur man kan söka bland bilder, texter, filmer och kartor på Stockholmskällan. Hon visade exempel på igenkännande stadsdelar som har förändrats över tiden och eleverna fick ta del av kuriosa som hur den första tunnelbanan såg ut, bilarnas övergång från vänster-till högertrafik och hur gamla de äldsta fotografierna faktiskt är.

I slutet av Kick offen presenterades det case som eleverna har fått i uppdrag att genomföra. De kommer att, utifrån en plats de har en relation till inom Stockholms stad, beskriva nutid, dåtid och framtid. Elevernas uppgift är att reflektera över platsen och se hur den har förändrats över tiden. Texterna kommer att skildra hur exempelvis maktkulturerna och levnadsförhållandena har förändrats genom åren samt hur framtidsplanerna ser ut för området. Materialet eleverna tar fram kan komma att publiceras på Stockholmskällan.