Sova-säljare höll gästföreläsning

Härom veckan besökte Johan och Sammy från SOVA-butiken i Örebro Thoren Business School och höll en föreläsning för eleverna. De fick lära sig om att sälja i verkligheten och hur man bemöter olika kundtyper, som de också läst om tidigare.