Socialt entreprenörskap

[ingress]Socialt entreprenörskap är viktigt för oss på Thoren Business School Helsingborg och vilken glädje det ger! Samarbetet mellan Thoren Business School Helsingborg och organisationen Star for Life börjar tar form och liv![/ingress]

Star For Life är ett projekt som engagerar eleverna på TBS otroligt mycket och där eleverna har möjlighet att samla in pengar och bidra till ett unikt program. Själva programmet syftar till att stärka ungdomars självkänsla och begränsa spridningen av HIV bland unga människor i södra Afrika.

Detta är alltså ett samarbetsprojekt i kampen mot HIV och AIDS och i och med detta projekt öppnar vi på TBS våra dörrar mot Sydafrika där eleverna på TBS  Helsingborg arbetar tillsammans med elever på en skola i Sydafrika. Varje år får eleverna i åk 1 vidareutveckla arbetet inom marknadsföring, insamlingsarbete och även i projektet som helhet.

I år den 20:e september deltog elever från TBS Helsingborg i en workshop som heter ”A Touch of Africa” på Skolstaden i Helsingborg. Det var en inspirerande och en energikick för alla deltagare, både från Sverige & Afrika. Vill ni veta mera, se här.