Case på TBS Malmö – Social Entrepreneurship

Åk 1 eleverna på Business Program på TBS Malmö arbetar just nu med caset Social Entrepreneurship inom ramen för Engelska och Företagsekonomi. Nedan ser ni några bilder från lektionerna där BP14C arbetar med att planera och genomföra sina projekt.