Skolval på Thoren Business School Malmö 2014

 

Thoren Business School Malmö organiserade nyligen ett skolval på uppdrag av Sveriges regering. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) är ansvarig myndighet. Projektet drivs av Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Europeiska Ungdomsparlamentet.

Veckorna före valet till Europarlamentet arrangerades skolval på många av landets grundskole- och gymnasieskolor. Uppskattningsvis var drygt 5 000 personer att direkt involverade i att arrangera val ute på skolorna och självklart deltog även TBS Malmö!

Skolval kan arrangeras av elever och lärare tillsammans.

Bra att känna till är att skolval inte är en del av en lektion. Elever kan inte tvingas att rösta i skolvalet som en del i undervisningen, på samma sätt som enskilda medborgare inte kan tvingas att rösta i riktiga val.

För mer information om Skolval 2014 besök http://skolval2014.se/