Skolstarten för Thoren Business School i Solna skjuts upp till 2019

För höga bullernivåer är orsaken.
– Det är djupt olyckligt och vi beklagar verkligen att vi tvingas ta det här beslutet, men det här är helt utanför vår kontroll och kom som en blixt från klar himmel, säger Christina Rosenqvist, etableringsansvarig, ThorenGruppen.

Solna-skolorna belägna vid gamla postterminalen på Tomteboda fick en ny fastställd detaljplan under vintern 17/18 där utredningen av fastigheten – utifrån kommunens analyser – bedömdes vara lämplig för utbildning från högstadiet och uppåt, och godkändes därmed för ny detaljplan för utbildning.

Vi har jobbat i en pressad tidsplan men fastighetsägaren har varit drivande och förberett alla processer (inkl. slutfört rivning) och bygglovet gick igenom som planerat. Dessutom rekordsnabbt då Solna kommun vill ha en skola i fastigheten, säger Rosenqvist.

Men under standardmätningar inför startbesked av byggnation – efter att bygglovet godkänts – uppmättes för höga värden från det yttre, det vill säga buller utifrån. Detta är ett myndighetskrav och behöver säkerställas och åtgärdas innan skolan kan starta.
– De åtgärder som krävs för att åtgärda bullret kommer ta sådan tid att – än hur mycket vi vill – tvingar oss att skjuta upp etableringarna för Solna till hösten 2019. Det här problemet hade fastighetsägaren inte räknat då fastigheten är godkänd för utbildningen i fråga och en utredning kring detta gjorts när detaljplanen togs. Detta är en oväntad händelse och tyvärr inget vi i organisationen hade kunnat förutse eller påverka, säger Rosenqvist.