Skolbesöksveckan på TBS Umeå

Thoren Business School Umeå hälsade i fredags åk 9 i Umeå välkomna.

Skolbesöksveckan lockade ett 50-tal elever som fick pröva på att arbeta med lite olika uppgifter, ta del av skolans olika projekt där bland annat Comenius-projektet om förnyelsebar energi lyftes fram.

Eleverna fick också möjlighet att träffa befintliga elever, möta lärarna och bekanta sig med skolans lokaler. I samarbete med NTI, UIG och Waldorfgymnasiet blev skolbesöksdagen mycket lyckad.

– Det har fungerat bra och vi fick chansen att visa upp vår fina skola och vad vi kan erbjuda. Stort tack till alla som varit involverade och bidragit till den här dagen, konstaterar Mattias Byström, rektor på TBS Umeå.

skolbesoksveckan