Science fair – Thoren Business School Malmö

Nyligen hade Biologi 2-eleverna ställa ut sina genomförda undersökningar och experiment. Besökare fick ta del av deras projekt och prova några av dem, exempelvis testa deras reaktionsförmåga.

– Science Fair var mycket roligt. Det var spännande att med hjälp av bakgrundsinformation själv få testa och experimentera inom ämnet, säger Talha, MP13E