Projekt involverar eleverna i arbetet för de globala klimatmålen

Nu blir Thoren Business School Malmö pilotskola för projektet we_change, som gör eleverna delaktiga i arbetet för att uppnå de globala klimatmålen.
– Det är ett jättebra initiativ som passar in med hela skolans koncept, säger läraren Stefan Larsson.

 Om tio år ska de globala klimatmålen vara uppnådda. En hållbar utveckling kräver en genomgående beteendeförändring samtidigt som utmaningarna efterfrågar helt nya kompetenser och kunskaper.

Arvfondsprojektet we_change skapar moduler som ger eleverna både en bred och specialiserad kunskap inom hållbar utveckling. Dessutom kommer de få praktiska kompetenser i hållbarhetsarbete och genomföra egna projekt som främjar ett bättre globalt klimat.

– Det här blir ett väldigt viktigt tillskott till skolans koncept. Vi är redan mycket aktiva inom social hållbarhet och nu förstärks även det övriga hållbarhetsarbetet, säger Stefan Larsson och fortsätter:

– Jag tror att det kommer bilda ramen för Thoren Business Schools arbete över hela landet och i förlängningen visa vägen för hur ungdomar kan involveras och bidra till ett bättre klimat.

Om Affärsgymnasiet
Affärsgymnasiet utbildar framtidens stjärnor inom business. Här utvecklar eleverna sina kompetenser inom handel, ekonomi, kommunikation och ledarskap. Just nu är det omvalsperiod för gymnasievalen.